• Εγκαταστάσεις Υψηλής Ποιότητας
    Εγκαταστάσεις Υψηλής Ποιότητας
    Ανεξάρτητα από το είδος και τον χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση, η εμπειρία του προσωπικού της Μουρατίδης Lift εγγυάται την άριστη εγκατάσταση του ανελκυστήρα και των παρελκόμενων συστημάτων του.

Εγκατάσταση

Ανεξάρτητα από το είδος και τον χώρο που θα γίνει η εγκατάσταση, η εμπειρία του προσωπικού της εταιρείας εγγυάται την άριστη εγκατάσταση του ανελκυστήρα και των παρελκόμενων συστημάτων του.

Ξεκινώντας από την χαρτογράφηση του χώρου και υπολογίζοντας κάθε λεπτομέρεια μέσα σε αυτόν, η εταιρεία είναι σε θέση να προβλέψει και να ξεπεράσει κάθε πιθανό εμπόδιο ή δυσκολία.

Έτσι η Μουρατίδης Lift επιτυγχάνει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, ικανοποιώντας στο μέγιστο τις ανάγκες των πελατών της. 

Οι πάνω από 1000 εγκαταστάσεις ανελκυστήρων για φορτία από 200 έως 6000 κιλά, σε ολόκληρη την Ελλάδα, εγγυώνται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, 24 ώρες το 24ωρο, πριν και μετά την πώληση.

Υπηρεσίες