• Ασφάλεια και Αξιοπιστία
    Ασφάλεια και Αξιοπιστία
    Η Μουρατίδης Lift εκσυγχρονίζει τον ανελκυστήρα σας με σκοπό την εκμηδένιση της πιθανότητας εμφάνισης μεγαλύτερης βλάβης, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία.

Eκσυγχρονισμός

Ο εκσυγχρονισμός πεπαλαιωμένων ανελκυστήρων αποτελεί βασικό πυλώνα των υπηρεσιών που η εταιρεία Μουρατίδης Lift παρέχει. 

Με την πάροδο του χρόνου τα συστήματα και οι μηχανισμοί φθείρονται με αποτέλεσμα να χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης και εκσυγχρονισμού. 

Η εταιρεία Μουρατίδης Lift εκσυγχρονίζει τον ανελκυστήρα σας με σκοπό την εκμηδένιση της πιθανότητας εμφάνισης μεγαλύτερης βλάβης, προσφέροντας ασφάλεια και αξιοπιστία.  Ο εκσυγχρονισμός του ανελκυστήρα σας μπορεί να περιλαμβάνει:

 

Eκσυγχρονισμός Eκσυγχρονισμός Eκσυγχρονισμός

• Αντικατάσταση των θυρών φρέατος
• Αναβάθμιση της εσωτερικής επένδυσης θαλάμου
• Αντικατάσταση των κομβιοδόχων θαλάμου και ορόφων
• Εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας
• Εγκατάσταση αυτόματου απεγκλωβισμού
• Αναβάθμιση του κινητήριου μηχανισμού
• Αναβάθμιση των πινάκων αυτοματισμού
• Αντικατάσταση  των παλαιών θυρών θαλάμου με αυτόματες
• Τοποθέτηση φωτισμού ασφαλείας θαλάμου
• Τοποθέτηση τηλεφωνικής συσκευής ανάγκης

Υπηρεσίες