• Εμπειρία και Τεχνογνωσία
    Εμπειρία και Τεχνογνωσία
    Με την πολυετή εμπειρία στο χώρο της εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων, υδραυλικής και συμβατικής τεχνολογίας, η Μουρατίδης Lift και οι συνεργάτες της είναι σε θέση να ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη ανύψωσης προσώπων ή φορτίων.

Υπηρεσίες