ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Yδραυλικά συστήματα στάθμευσης

  • Διπλασιασμός θέσεων στάθμευσης
  • Ελάχιστη δέσμευση χώρου
  • Μελέτη και σχεδίαση , συνοδευόμενη από τη Μελέτη Πολεοδομίας
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
  • Κάλυψη νομοθεσίας
  • Πλήρης πιστοποίηση και σήμανση CE
  • Εγγύηση και ποιότητα